O nas

Stowarzyszenie „Wielkopolska Grupa Gospodarcza” z siedzibą w Wągrowcu jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą, promującą i działająca na rzecz swoich członków i środowiska gospodarczego oraz reprezentującą je wobec władz samorządu terytorialnego, administracji rządowej i środków masowego przekazu.

 

Zrzeszamy na zasadzie dobrowolności osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa Wielkopolskiego.

 

Zajmujemy się pobudzaniem aktywności społeczno ? gospodarczej społeczności lokalnych, wspieramy przedsięwzięcia gospodarcze, zajmujemy się prowadzeniem działalności szkoleniowej w dziedzinie gospodarczej, delegujemy przedstawicieli na zaproszenia jednostek gospodarczych, ustanawiamy ekspertów w zakresie pozostającym w związku z działalnością gospodarczą, organizujemy  warunki do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego lub pojednawczego.Komentarze są zamknięte.